REHABILITACIO DE COBERTA I ESTRUCTURA EN HABITATGES EN ES PUJOLS A FORMENTERA

Ref. DAC 13499

Location
  • Es Pujols, Formentera
Tipology
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Year
  • 2013