Informe tècnic rehabilitació estructural d'un edifici plurifamiliar a Es Pujols

Ref. DAC 221320

Location
  • Es Pujols, Formentera
Tipology
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Year