Informe tècnic rehabilitació dels balcons d'un edifici plurifamiliar a Es Pujols

Location
  • Es Pujols, Formentera
Tipology
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris