PLA DE MILLORA URBANA SMU-06 SECTOR E A ESPARRAGUERA

Ref. DAC 6082

Localització
  • Esparreguera
Tipologia
  • Planejament
Client
  • Privat
Any
  • 2006

Desenvolupament urbanístic a l'entrada sud d'Esparreguera, amb l'obertura de nova vialitat, parcel.les de terciari en la proximitat de la carretera i residencial en la part nord.