REHABILITACIO FAÇANA I CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL AL CARRER BALCELLS A BARCELONA

Ref. DAC 12493

Localització
  • Barcelona, Gràcia
Tipologia
  • Façana
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2012

Rehabilitació de la façana exterior afactada per nombroses esquerdes en els junts dels diferents materials existents, alhora que consolidació estructural dels sostres afectats per aluminosi.