Rehabilitació de la façana d'un edifici al carrer Aragó/Marina a Barcelona

Ref. DAC 211234

Localització
  • Barcelona, Eixample
Tipologia
  • Façana
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2023

Rehabilitació completa de la façana amb eliminació dels arrebossats de morter per calç i acabat final amb pintures al silicat. Els balcons s'han hagut de refer completament per l'oxidació de les armadures existents en la reforma de fa 12 anys. Constructora: Trac. Pendent de finalització a març de 2023