REHABILITACIO DE COBERTA I ESTRUCTURA EN HABITATGES EN ES PUJOLS A FORMENTERA

Ref. DAC 13499

Localització
  • Es Pujols, Formentera
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2013

Rehabilitació de coberta general de l'edifici d'apartaments davant de la platja d'Es Pujols, a Formentera, amb susbtitució funcional de la tela asfàltica i paviment, així com la consolidació de l'estructura metàl.lica afectada d'oxidacions així com diferents elements de formigó armat.