REFORMA HABITATGE AL CARRER SANT JOAN DE MALTA A BARCELONA

Ref. DAC 17863

Localització
  • Barcelona, Sant Martí
Tipologia
  • Residencial Unifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2017

Reforma d'un habitatge complert al carrer de Sant Joan de Malta, a Barcelona. La intervenció ha millorat les instal.lacions en general, banys i cuina. Aquest projecte s'ha realitzat en col.laboració amb l'arquitecta Lilah Cohen, Alex Gordon i Oriol Monfort.