REFORMA DE TRES HABITATGES AL CARRER MESTRE PI A BEGUR (EN OBRA)

Ref. DAC 231359

Localització
  • Begur
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2018

Reforma de tres habitatges en un edifici entre mitgeres al carrer Metge Pi de Begur, amb afectació de distribució, estructures, acabats i instal.lacions.