REFORMA DE 4 HABITATGES AL CARRER DE LA BOQUERIA A BARCELONA

Ref. DAC 17850

Localització
  • Barcelona, Ciutat Vella
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2017

Reforma complerta d'un edifici plurifamiliar entre mitgeres, amb excepció de la planta baixa, consistent en 4 habiatatges similars, amb reforma compelrat de tancaments interiors i exteriors, acabats, instal.alcions, i reforç estructural.