Reforma d'un habitatge entre mitgeres a Sariñena (en obres)

Ref. 221303

Localització
  • Sariñena, Aragó
Tipologia
  • Residencial Unifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2022

Reforma d'un habitatge unifamiliar entre mitgeres, amb modificació de la distribució interior, amb afectació puntual estructural mitjançant diversos apeuaments per accedir als diferents espais. Pendent de finalització a març de 2023