CONSOLIDACIO LOCAL I REFORMA D'UN HABITATGE AL CARRER DE LLATZERET A BARCELONA (EN OBRA)

Ref. DAC 231356

Localització
  • Barcelona, Sant Martí
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2023

Consolidació estructural de la paret central entre els dos locals en planta baixa, afectada per humitat per capilaritat, pèrdua de secció. Alhora que reforma de l'habitatge existent en la planta tercera.