NOTICIES

Visita d'obres a la "Siberia" en el curs de Postgrau de Rehabilitació

03/03/2023

DOCENCIA

Ahir divendres vàrem acabar el mòdul M2 (estructures) del Postgrau en Rehabilitació de l'Escola Sert i com a fi de festa vàrem anar a la visita d'obres del complexe residencial de la "Sibería" al districte de Sant Martí, antiga fàbrica de gel. Acompanyats pel company Albert Noya soci del despatx bbg estructures recerca i rehabilitació, ens va mostrar totes les tasques efectuades i les dificultats d'execució.