NOTICIES

ASSISTÈNCIA DE NOU AL TRIBUNAL DE PFC DEL MÀSTER HABILITANT A L'ETSAB AL CURS 2022-23

21/07/2023

DOCENCIA

El passat 20 de juliol de 2023, David Lladó va a assistir al tribunal de PFC del Màster habilitant a l'ETSAB en representació del COAC. El tribunal estava format per la Presidenta Elena Fernández i pels altres 3 vocals Jaume Valor, Nacho López i Albert Salazar. Correcció del Projecte Final de Carrera de 8 alumnes, tots aprovats, alguns d'ells amb un projecte excel.lent.