Edifici d'habitatges plurifamiliar Rec Clar a Vidreres

Ref. DAC 6100

Localització
  • Vidreres
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2006

Edifici plurifamiliar de nova construcció a Vidreres, de planta baixa i 2 pisos, amb una planta d'aparcament, per a 12 habitatges en total. Amb la col.laboració de l'arquitecta tècnica Sandra Cursà.