241456 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL D'EMERGENCIA DE L'ANTIGA ESTACIO D'AUTOBUSOS DE CORNELLÀ DE LLOBR.

Ref. DAC 241456

0

Actuació d'emergència en l'antiga Estació d'Autobusos de Cornellà de Llobregat per afectació d'aluminosi de les biguetes de formigó armat existents, alhora que l'oxidació de les armadures interiors d'algunes peces que ja han experimentat la conversió. En total s'han substituït unes 49 biguetes (aproximadament és un 25%), de la casa Mecanoviga. Tanmateix s'han efectuat actuacions en coberta per la manca de manteniment i la proximitat del parc. També s'ha col.locat una tanca de Rivisa per la manca d'il.luminació interior.