231336 Informe tècnic rehabilitació dels balcons d'un edifici plurifamiliar a Es Pujols

Ref. DAC 231336

Localització
  • Es Pujols, Formentera
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2023

Informe tècnic sobre l'estat actual i diagnosi dels balcons de les terrasses de l'edifici Mar-blau 1 i 2 d'Es Pujols a Formentera, donades les humitats aparegudes a les plantes inferiors, per manca de pendent d'evacuació i d'elements d'impermeabilització.