221322 Informe tècnic deficiències en un edifici d'habitatges al Turó de la Peira a Barcelona

Ref. DAC 221322

0
 • Localització
  • Barcelona, Nou Barris
 • Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
 • Client
  • Comunitat de Propietaris
 • Any
  • 2022

Informe tècnic per a diagnosticar unes esquerdes aparegudes en uns envans de la planta baixa d'un edifici d'habitatges plurifamiliar, amb estructura reticular de formigó armat, degut a l'expansió de la solera de paviment. Amb col.laboració amb l'arquitecte tècnic Josep Garcias.