221320 Informe tècnic rehabilitació estructural d'un edifici plurifamiliar a Es Pujols

Ref. DAC 221320

Localització
  • Es Pujols, Formentera
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2022

Informe tècnic sobre l'estat actual i diagnosi de l'estructura de l'edifici Francisco Borrás a Es Pujols a Formentera, afectat per l'oxidació dels elements estructurals d'acer vistos i de les armadures d'acer dels elements de formigó armat, per la proximitat al mar.