221276 Consolidació estructural a les Basses de Sant Pere a Barcelona

Ref. DAC 221276

Localització
  • Barcelona, Ciutat Vella
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Arquitecte
Any
  • 2022

Consolidació estructural d'un edifici patrimonial a Ciutat Vella, amb l'execució de xapes de compressió de formigó armat, i substitució funcional per a suportar els elements actuals protegits. En col.laboració amb els arquitectes Montserrat Cucurella i Antoni Valls, autors del projecte, així com l'arquitecte tècnic Francesc Belart.