221268 Informe tècnic humitats en apartaments en un edifici plurifamiliar a Sant Francesc

Ref. DAC 221268

Localització
  • Sant Francesc, Formentera
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2022

Informe tècnic sobre l'estat actual i diagnosi del conjunt de 2 edificis a Sant Francesc de Formentera, afectats per humitats i degoters en diferents punts.