221266 CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL I APEUAMENTS EN UN HABITATGE UNIFAMILIAR A SITGES

Ref. DAC 221266

0
 • Localització
  • Sitges
 • Tipologia
  • Residencial Unifamiliar
 • Client
  • Arquitecte
 • Any
  • 2022

Reforma interior d'un habitatge unifamiliar aïllat a Sitges, sota el projecte de l'arquitecta Mónica Torner. La nostra participació ha estat a nivell estructural, amb el disseny i càlcul de diversos apeuaments per tal de fer més diàfana la distribució interior.