221266 CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL I APEUAMENTS EN UN HABITATGE UNIFAMILIAR A SITGES

Ref. DAC 221266

Localització
  • Sitges
Tipologia
  • Residencial Unifamiliar
Client
  • Arquitecte
Any
  • 2022

Reforma interior d'un habitatge unifamiliar aïllat a Sitges, sota el projecte de l'arquitecta Mónica Torner. La nostra participació ha estat a nivell estructural, amb el disseny i càlcul de diversos apeuaments per tal de fer més diàfana la distribució interior.