211246 APEUAMENTS EN HABITATGE A BORI I FONTESTÀ A BARCELONA

Ref. DAC 211246

Localització
  • Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi
Tipologia
  • Residencial Unifamiliar
Client
  • Arquitecte
Any
  • 2021

Reforma interior d'un habitatge en edifici plurifamiliar a Barcelona, sota el projecte de l'arquitecta Mónica Torner. La nostra participació ha estat a nivell estructural, amb el disseny i càlcul de diversos apeuaments per tal de fer més diàfana la distribució i accessos.