211223 INFORME I ASSESSORIA TÈCNICA EN OBRES EDIFICI COMTE D'URGELL A BARCELONA

Ref. DAC 211223

Localització
  • Barcelona, Eixample
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2021

Informe sobre l'estat dels habitatges executats amb biguetes de fusta, prèvia a la remunta, que han d'executar obres de reforma, per tal de que compleixin amb les premises de reforç estructural. Assessorament tècnic a la CCPP per les reformes dels pisos de la planta quarta.