211218 consolidació estructural habitatge adossat a Cadaqués (pendent de llicència)

Ref. DAC 211218

Localització
  • Cadaqués
Tipologia
  • Residencial Unifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2021

Reforma d'un habitatge unifamiliar aïllat segons projecte de l'arquitecte Xavier Olivella. La nostra participació ha estat a nivell estructural, amb el disseny i càlcul de diversos apeuaments i reforços de sostres de biguetes d'acer i fusta, així com alguna substitució funcional.