211195 Consolidació estructural de sostres aluminosos a Duq. d'Orleans a Barcelona

Ref. DAC 211195

Localització
  • Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2021

Consolidació estructural de sostres ceràmics afectats per ciment aluminós, amb una forta oxidació de les armadures. Es planteja un sistema de trencajunts per a suports de reforç i evitar disminuir l'alçària lliure dels sostres. Constructor: Acto, Alberto Estevez.