211194 INFORME SOBRE LA DEFORMACIÓ DE SOSTRES AL CARRER AMARGÓS A BARCELONA

Ref. DAC 211194

Localització
  • Barcelona, Ciutat Vella
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Fundació "la Caixa"
Any
  • 2021

Informe sobre la deformació de sostres de fusta en un edifici residencial, que ha afectat a paviments i envans.