201130 CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL EN UN HABITATGE A SANT FELIU DE GUIXOLS

Ref. DAC 201130

Localització
  • Sant Feliu de Guíxols
Tipologia
  • Residencial Unifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2020

Consolidació estructural d'un sostre de biguetes de fusta amb entrebigats ceràmics corbats, mitjançant una peça per substitució funcional que alhora embrotxala amb un trencallums.