201121 INFORME DEFICIENCIES EDIFICI MISSIONERES IMMACULADA CONCEPCIÓ AL PS. DE LA BONANOVA A BARCELO

Ref. DAC 201121

 • Localització
  • Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi
 • Tipologia
  • Sanitària
 • Client
  • Privat
 • Any
  • 2020

Per encàrrec de les Missioneres de la Immaculada Concepció, a través del seu tècnic representant el Sr. Josep Garcias Vendrell, es redacta un informe de prediagnosi, sobre l’edifici ubicat al Passeig de la Bonanova a la ciutat de Barcelona, amb dos objectius principals: la detecció de lesions i deficiències constructives i estructurals, en l’estat actual edificació, a partir d’una acurada descripció dels diferents sistemes que el composen; les possibles actuacions preventives de mecanismes d’estabilitat a executar, si s’escau, sobre l’actual edificació, en vistes a una possible activació de les obres de la L9 del metro de Barcelona.