191020 Consolidació estructural al carrer Sant Gervasi de Cassoles a Barcelona

Ref. DAC 191020

Localització
  • Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2019

Consolidació estructural d'un edifici complert de sostres de biguetes de fusta amb entrebigat corbat, mitjançant perfils d'acer laminat en fred, de la casa Cointecs.