18959 INFORME DIAGNOSI ESTRUCTURAL A LA PLAÇA GOMILA A PALMA

Ref. DAC 18959

Localització
  • Palma, Mallorca
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2018

Informe de diagnosi sobre l'estat actual dels diversos sostres de formigó armat reticular per a una reforma i canvi d'ús en habitatges a la plaça Gomila a Palma, Mallorca.