18930 INFORME ESTRUCTURAL EDIFICI AL CARRER ROGER DE FLOR 299 A BARCELONA

Ref. DAC 18930

Localització
  • Barcelona, Gràcia
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2018

Informe sobre l'estat d'oxidació de les biguetes metàl.liques d'acer que comporta l'increment de secció i el trencament dels elements afegits, com entrebigats, paviments i envans.