18930 INFORME ESTRUCTURAL EDIFICI AL CARRER ROGER DE FLOR 299 A BARCELONA

Ref. DAC 18930

0
 • Localització
  • Barcelona, Gràcia
 • Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
 • Client
  • Comunitat de Propietaris
 • Any
  • 2018

Informe sobre l'estat d'oxidació de les biguetes metàl.liques d'acer que comporta l'increment de secció i el trencament dels elements afegits, com entrebigats, paviments i envans.