18916 INFORME ESTAT ESTRUCTURAL AL CARRER SANT GERVASI DE CASSOLES 95 A BARCELONA

Ref. DAC 18916

Localització
  • Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2018

Informe de diagnosi estructural d'un edifici entre mitgeres, de biguetes de fusta i entrebigats de ceràmica corbada, amb grans deformacions, i l'execució anteriors de reforços de trencallums amb biguetes d'acer.