18914 REFORMA I CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL EDIFICI AL PASSATGE PERMANYER A BARCELONA

Ref. 18914

Localització
  • Barcelona, Eixample
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Arquitecte
Any
  • 2018

Consolidació estructural parcial del sostre de planta baixa, i de nova construcció mantenint la façana, amb estructura de perfils d'acer laminat en calent i xapa col.laborant, en edifici al costat al Passatge Permanyer a Barcelona. La nostra intervenció es va central en l'actuació constructiva/estructural en col.laboració amb l'arquitecte Jordi Tió i l'arquitecte tècnit Joan Puig. Constructora Petrus.