17901 CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL I AMPLIACIO MASIA MAS FLORIS A PALS

Ref. DAC 17901

Localització
  • Pals
Tipologia
  • Residencial Unifamiliar
Client
  • Arquitecte
Any
  • 2017

Rehabilitació i ampliació d'una masia a l'Empordà a Pals, sota el projecte de l'arquitecta Maria José Cabré, la col.laboració de l'arquitecta Elena de Moragas l'arquitecte tècnic Sebastià Aguilera, així com Joel Curós. La nostra participació ha estat a nivell estructural, amb el disseny i càlcul de diversos apeuaments i soterrani, així com la consolidació estructural de les façanes, parets interiors i sostres a mantenir.