17855 INFORME SOBRE ELEMENTS CLIMATITZACIÓ A COBERTA AL CARRER CALVET 49 A BARCELONA

Ref. DAC 17855

Localització
  • Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Comunitat de Propietaris
Any
  • 2017

Informe sobre la ubicació adecuada d'elements d'instal.lacions de climatització en la coberta d'un edifici entre mitgeres al carrer de Calvet a Barcelona.