15726 CONSOLIDACIÓ ESTRUCTURAL DE DOS HABITATGES A ANTIST

Ref. DAC 15726

0

Col.laboració professional amb Àlex López-Grado a Antist, amb la consolidació estructural d'una coberta i contenció de terres, de dos habitatges.