12446 Informe humitats en habitatge unifamiliar aïllant entre mitgeres a Sant Gervasi, Barcelona

Ref. DAC 12446

0
 • Localització
  • Barcelona, Sarrià-Sant Gervasi
 • Tipologia
  • Residencial Unifamiliar
 • Client
  • Privat
 • Any
  • 2012

Per encàrrec de la Propietat d¡un immoble ubicat en el Passeig de Sant Gervasi de la ciutat de Barcelona, es redacta un informe/dictamen amb l’objectiu de detectar les deficiències constructives en la paret mitgera, orientació nord-est, en contacte amb la finca del mateix Passeig de Sant Gervasi, alhora que proposar un seguit de solucions correctives i llur valoració econòmica.