10384 CONSOLIDACIO ESTRUCTURAL ESCALA AL CARRER RIERA BAIXA A BARCELONA

Ref. DAC 10384

Localització
  • Barcelona, Ciutat Vella
Tipologia
  • Residencial Plurifamiliar
Client
  • Privat
Any
  • 2010

Consolidació d'una escala de veïns formada per voltes catalanes molt fisurades, mitjançant estructura penjada del badalot, de suport dels diferents elements en cada planta.